Rabbi Yitzhak Naki og sin assistent.

Rabbi Yitzhak Naki og sin assistent.

Kjære brødre og søstre!

Tusen takk for din kjærlighet.
Tusen takk for dine bønner.
Tusen takk for din støtte.
Tusen takk for ditt vennskap.
Tusen takk for din oppmuntring.
Tusen takk for dine velsignelser.

Jeg tror og vet at dette vennskapet er etter Guds behag.
La oss sammen bygge en kjærlighetsbro, en bro av brorskap mellom Israel og Norge.
En liten gave som kommer fra ditt hjerte kan gi lys og velsignelse til en fattig familie.

En liten kjærlighetsgave kan få fram et smil og gi glede til et sultent barn.
En liten kjærlighetsgave kan gjøre en enke glad.
En liten kjærlighetsgave kan gi glede til et foreldreløst barn.
En liten kjærlighetsgave kan lyse opp ansiktet til de fattige.
Gud vil ha våre hjerter. Gud trenger vår kjærlighet for sine barn.

”Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.” Salomos ordspråk 19, 17

 

Den aronittiske velsignelsen

Og Herren talte til Moses og sa:

Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn:

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

4. Mos. 6, 22 – 27

 

Hebraisk:

דבר אל אהרון ואל בניו לאמור:

כה תברכו את בני ישראל אמור להם:

יברכך אדוני וישמרך: יאר אדוני פניו אליך ויחונך :

ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום:

ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם: