Til mine kjære venner, mine kjære søstre og mine kjære brødre,

Jeg sender dere de beste ønsker og velsignelser fra Jerusalem.

Jeg håper og ber om at dere vil ta godt imot dette brevet. Vi står foran begynnelsen på sommerferien for skoleelever. Noam Eliezer organisasjonen har derimot ingen ferie i det hele tatt. Vi har nå påbegynt arbeidet med sommerens prosjekt. Dette innebærer blant annet utdeling av ransler og bøker til barn fra fattige familier, derav mange foreldreløse barn.

Takk til Vår Herre for forrige år, et veldig suksessfullt og velsignet år. Hundrevis av barn fikk den glede og hjelp i å bli velsignet med ny ransel og nye bøker. Det var min store tilfredsstillelse å se gleden som lyste ut av øynene til disse barna da de fikk utstyret. For mange av disse barn var det første gang i livet deres at de hadde fått noe nytt. Det er ingen tvil om at dere har full andel i denne suksess. Uten deres hjelp og anstrengelser ville vi ikke ha lyktes med dette viktige oppdrag. Dere fortjener en virkelig stor takk. Dere fortjener også en stor klem.

Jeg håper og tviler heller ikke på at dere også i år vil ha muligheten til å støtte opp om dette viktige prosjekt og at dere kan bidra til det beste for å glede ytterligere flere barn som trenger deres hjelp og omsorg. Jeg vil sette pris på om dere kan fortelle deres venner at de er elsket av Israel. Fortell dem om denne anledning og deres sjanse og privilegium til å kunne hjelpe og glede familier og fattige barn i Jerusalem.

Vår Herre vil velsigne dere med alle de beste velsignelser. Jeg ønsker dere en hyggelig og god sommer.

Med kjærlighet og takknemlighet.

Deres bror,

Rabbi Yizchak Naki fra Jerusalem.

Noam Eliezer Organisasjonen.