Noam Eliezer ble etablert og grunnlagt i 1996 som en frivillig organisasjon for å hjelpe mennesker som trenger en håndsrekning og ikke klarer å hjelpe seg selv, slik som fattige familier med mange barn, enker, foreldreløse og syke.

Noam Eliezer er registrert og godkjent av myndighetene i Israel og i Norge som en frivillig organisasjon.

Noam Eliezer ble etablert i Jerusalem i 1996.

Noam Eliezer ble etablert i Jerusalem i 1996.

Vi hjelper de som trenger det på en respektfull måte ved å gi dem øremerkede gavekort til mat, sommer- og vinterklær, medisiner, utstyr til skolestart (skrivebøker, lærebøker, ransler, skoleuniformer) og andre grunnleggende behov. Noam Eliezer arbeider også for å videreføre arven og kunnskapen om Torah (Bibelen) og gir denne visdommen videre til de unge i Israel.

Vi i Noam Eliezer ber om din hjelp og din kjærlighetsgave slik at vi kan fortsette å hjelpe familier i Jerusalem som trenger en hjelpende hånd for å klare hverdagen.

”Er ikke dette den faste jeg finner behag i…. Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren, og han skal svare: Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg!” Jesaia 58, 6 – 9

Må Abrahams, Isaks og Jakobs Gud velsigne deg!

”Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!” 4. Mosebok 6,24-26