Til mine brødre og søstre i Norge.

Shalom og velsignelser fra Jerusalem.

Vi har nettopp fullført et stort prosjektet der vi kjøpte skolesekker og bøker og andre nødvendige ting til skolestart. Jeg vil få takke deg for hjelpen som du bidrog med til dette viktige prosjektet Ditt bidrag var veldig viktig og uten din hjelp kunne vi ikke ha gjennomført dette prosjektet. Nå er 627 barn fra fattige familier tilbake på skolen, lykkelige og veldig stolte, fylt med håp om at de ikke er alene. Jeg skulle ønske at du kunne sett hvordan øynene deres lyste opp da de fikk skolesekker og bøker fra oss. Jeg så mange gledestårer og stor takknemlighet i øynene til barna og deres familie. Jeg kunne heller ikke gjemme min begeistring og den gleden jeg får ved å gjøre dette, det er lønnen min. Må Gud velsigne deg med alle velsignelser som bibelen taler om.

Vi er nå akkurat 10 dager før Tishrei, måneden som er full av helligdager: nyttår, Yom Kippur, Sukkot og Shimchat Torah. Vi forbereder å hjelpe mer enn 140 fattige familier med gavekort til mat, klær og andre nødvendige ting. Vi vil igjen få spørre deg om å åpne ditt hjerte til disse fattige familiene som uten din hjelp kanskje vil vært sultne eller fylt med sorg på de dagene som er ment å være festdager fulle av glede.

Tusen hjertelig takk hvis du vil være med å hjelpe til i denne saken. For denne gode gjerningen er det bare Gud som kan gi deg en passende lønn.

Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? D skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort åk iblant deg og lar være å peke fingrer og tale ondt….

Jes. 58, 7 – 9

Yitchak Naki